About us  Sutee Group : Quality, Innovation and Expertise

จากประสบการณ์การทำงานในด้านวิศวกรรมมากกว่า 30 ปี ของ Sutee Group ทำให้บริษัททราบถึงปัญหาและความยุ่งยากของการวางระบบฐานรากในรูปแบบเดิม ซึ่งงานฐานรากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานก่อสร้างทุกประเภท เช่น ต้องวางฐานรากอย่างไร ค่าใช้จ่ายของงาน ระยะเวลาการก่อสร้างรวมถึงการจ้างแรงงานเพื่อวางระบบฐานราก ต้องใช้เวลาการก่อสร้าง และสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เป็นอย่างมาก

ดังนั้น Sutee Group จึงนำเข้านวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูป Kemrex จากประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นแนวทางเลือกใหม่ สำหรับการก่อสร้างงานโครงสร้างเบา โดย Kemrex เปรียบเหมือนศาสตร์และศิลป์ของระบบฐานรากสำเร็จรูปที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 30 ปี ขึ้นไป Kemrex ไม่ต้องทำการปรับพื้นที่การก่อนติดตั้งงาน ไม่ต้องขุด ไม่ต้องเทปูน แต่ให้ความมั่นคงแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับดินทุกประเภท  แม้แต่ในหินที่มีแรงต้านสูง ได้รับการรับรองทางวิศวกรรมถึงมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังไม่ต้องเสียเวลารอคอย เนื่องจาก Kemrex ใช้หลักการทำงานที่แตกต่างจากระบบฐานรากแบบเดิม เพียงสกรูลงไปในดินที่แข็งแรงหรือแม้แต่บนหินได้ทันทีและรวดเร็วด้วยระบบ Telescopic เสมือนหลักการเติบโตของต้นไม้ที่มีรากชอนไชยึดเนื้อดิน ทั้งยังสามารถรับแรงในแนวดึงขึ้นได้อีกด้วย Kemrex ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 5 นาที/เสา 1 ต้น ถ้าเทียบกับระบบฐานรากแบบเดิม อาจใช้เวลาถึง 3 วัน นอกจากนี้ Kemrex ยังได้รับลิขสิทธิ์จากเยอรมนี ให้เป็นผู้ดูแลด้านการจำหน่ายในภาคพื้นเอเชียทั้งหมด รวมถึงการก่อสร้างโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิตอย่างเต็มตัวในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปทั่วภูมิภาคเอเชีย

ย่อเรื่องยุ่งยากในการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีฐานราก Kemrex ระบบมาตรฐานวิศวกรรมฐานรากแบบใหม่ที่ปลอดภัยรวดเร็ว ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานโครงสร้างเบา

About us  Sutee Group : Quality, Innovation and Expertise

Quality is always the first priority for the Sutee Group. Every Sutee product is meticulously designed and manufactured in compliance with industry standards as well as related laws and regulations. Plus, to ensure highest standards of quality, stringent quality control is conducted at every stage of the production process.

Before delivery to customers, dished heads, tankers, pressure vessels, and related products all undergo extensive testing including X-ray, Ultrasonic tests, and agnetoscopy which conformto the ASME code, ADR standards, or other technical requirements specified by customers.

Additionally, because the Hazardous Materials Transportation Act of 1992 requires all manufacturers of hazardous tankers, special trucks and dished heads to be ISO 9001:2000 certified, the Sutee Dished Heads and Metal Form Co.,Ltd. and Sutee Tankers and Special Trucks Co.,Ltd. both promptly attained the prestigious ISO 9001:2000 certification. This achievement not only enhances customer satisfaction but also strengthens the Sutee Group's leading position in the logistics equipment industry, thereby paving the way for a brighter future.

Moreover, to help promote safety in hazardous materials transportation, as well as to stay abreast of the latest technologica advancements and trends, the Sutee Group is now a member of the Hazardous Substances Logistics Association (HASLA). By working together, the Sutee Group and HASLA will certainly help stimulate further development of Thailand's hazardous materials trasportations industry as well as contribute to the general well-being being of the Thai people inthe years ahead.