Faq : ติดต่อสอบถาม

เข็มเหล็กคืออะไรครับ

สุธีกรุ๊ป ส่ง “เข็มเหล็ก” นวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปจากเยอรมัน ที่จะพลิกโฉมหน้างานฐานรากระบบไลท์เวท ที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและประหยัด พร้อมทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 1 ล้านต้น/ปี

โดย :: onair888 วัน-เวลา :: 04/09/2011 - 00:10:09

สุธีกรุ๊ป ส่ง “เข็มเหล็ก” นวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปจากเยอรมัน ที่จะพลิกโฉมหน้างานฐานรากระบบไลท์เวท ที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและประหยัด พร้อมทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 1 ล้านต้น/ปี

โดย :: onair888 วัน-เวลา :: 04/09/2011 - 00:10:09

สุธีกรุ๊ป ส่ง “เข็มเหล็ก” นวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปจากเยอรมัน ที่จะพลิกโฉมหน้างานฐานรากระบบไลท์เวท ที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและประหยัด พร้อมทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 1 ล้านต้น/ปี

โดย :: onair888 วัน-เวลา :: 04/09/2011 - 00:10:09

สุธีกรุ๊ป ส่ง “เข็มเหล็ก” นวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปจากเยอรมัน ที่จะพลิกโฉมหน้างานฐานรากระบบไลท์เวท ที่สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและประหยัด พร้อมทุ่มทุนกว่า 100 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตในประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 1 ล้านต้น/ปี

โดย :: onair888 วัน-เวลา :: 04/09/2011 - 00:10:09